* Divya Dhara är fördelaktigt för huvudvärk, tandvärk, öronsjukdomar, näsanblödning, skador, hosta,  matsmältningsbesvär och dyspepsi. 
* Under huvudvärk, ta 3-4 droppar och massage försiktigt. Ta också 1-2 droppar och lukt, vilket omedelbart skulle ge lättnad från huvudvärk.

* För astma eller luftvägsproblem sniffas oljan och appliceras på bröstet, vilket ger spontan lättnad. 
* Om du inte har kunnat ta andan på grund av andningssjukdomar, ta ångor med 4-5 droppar olja, blandat med ett halvt liter till ett liter varmt vatten.

Divya Dhara

kr150,00Pris