top of page

Ayurveda

Ayurveda kommer från Indien och betyder "kunskap om livet" eller "kunskap om levande" och består av principer och begrepp. Alla begrepp har till syfte att skapa balans som en förutsättning för bra hälsa. En person innehar full hälsa när doshorna(fysiologins fundamentala balanserade principer) är i balans. När dhatus (kroppens vävnader) är i balans, utsöndringsfunktionerna är balanserade och när tankar, rörelse-och sinnesfunktioner ständigt är i ett tillstånd av lycksalighet. Ayurveda ser kropp, sinne och själ som en obruten helhet. Dessa tre aspekter av oss påverkar varandra och är ständigt närvarande. Ayurveda tar hänsyn till detta för att skapa balans i vgåra liv. Enligt Ayurveda består allt som existerar av olika kombinationer av de fem elementen: Rymd,  luft, eld, vatten och jord. Vår kropp består av alla elementen men varje människa är unik och elementen påverkar oss på olika sätt. De fem elementen paras ihop och skapar ett begrepp enligt den ayurvediska kunskapen och den kallas för Doshor (naturkraft)

 

Man kan dela in doshor i tre delar: Vata, Pita och Kapha

Vår kroppstyp, intresse, hår , hud och minnen osv. beror på vilken dosha vi har. Kunskapen om sin dosha är en nyckel till att du själv ska kunna förbättra din egna hälsa och ditt egna välbefinnande. Genom att veta om din dosha får du en vägledning i hur du kan anpassa dina rutiner för att din kropp ska må så bra som möjligt.  

För mer information om konsultation och behandlingar, kontakta oss eller läs under behandlingar.

bottom of page